Công Bố Thông Tin

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố thông tin về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 /Images/files/CBTT_LEC%20Gia%20han%20DH2020.pdf