Bản đồ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Lô A5 Đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
TEL:0236.2466.466
FAX:0236.3938.445
E-mail:info@lec.com.vn

Thông tin liên hệ