Tổng Quan Về Công Ty CP BĐS Điện Lực Miền Trung

Thông Tin Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Tên giao dịch đối ngoại: Central Power Real Estate Joint Stock Company
Tên viết tắt: EVNLAND-CENTRAL
Địa chỉ: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại 0236.2466.466                        Fax: 0236.3938.445
Website www.lec.com.vn
MST
Vốn điều lệ hiện tại
0400592801
261.000.000.000 VND (Hai trăm sáu mươi mốt tỷ đồng)
Vốn thực góp hiện tại 261.000.000.000 VND (Hai trăm sáu mươi mốt tỷ đồng)