Các Biểu Mẫu

HƯỚNG DẪN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ CỔ PHIẾU

Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ cổ phiếu gồm có:
   1. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ cổ phiếu - Mẫu 01
   2. CMND mới photo có công chứng
   3. Chứng chỉ cổ phiếu gốc (trường hợp thay đổi thông tin)
   4. Phí cấp lại chứng chỉ cổ phiếu 50.000 đồng - Nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về: 
   Số Tài khoản: 5555.99.88.001
   Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Tây Hà Nội
   Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
   Nội dung: Cổ đông Nguyễn Văn A nộp tiền cấp lại chứng chỉ cổ phiếu.
Tất cả hồ sơ xin gửi về địa chỉ:
   Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
   Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
   Điện thoại: 0236.2466.466