Báo Cáo Tài Chính

20/01/2016

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

20/10/2015

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

20/07/2015

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

20/04/2015

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2015.
Xem chi tiết  >>

31/03/2015

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính năm 2014
Xem chi tiết  >>

29/01/2015

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014
Xem chi tiết  >>


25/08/2014

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán
Xem chi tiết  >>