Công Bố Thông Tin

25/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 121- Xây dựng triển khai phương án phát hành 44,37 triệu cổ phần
Xem chi tiết  >>

05/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
Xem chi tiết  >>

03/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 99 - Đăng ký niêm yết cổ phiếu LEC tại sàn chứng khoán HOSE
Xem chi tiết  >>

12/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn xin gia hạn thời gian công bố BCTC Hợp nhất kỳ báo cáo quý ngày 12.04.2017
Xem chi tiết  >>

03/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 72 - Bãi nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT
Xem chi tiết  >>

03/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 71 - Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến
Xem chi tiết  >>

27/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 53 - Thoái vốn đầu tư cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương
Xem chi tiết  >>

11/03/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 49 - Góp vốn bổ sung vào Công ty CP Vui chơi Thế Hệ Mới
Xem chi tiết  >>