Công Bố Thông Tin

27/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem chi tiết  >>

22/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị Quyết 275 - Thông qua phương án chào bán cổ phần ra công chúng
Xem chi tiết  >>

19/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị Quyết 270 - Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P
Xem chi tiết  >>

14/08/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem chi tiết  >>

28/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 & Điều chỉnh
Xem chi tiết  >>

18/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn 215 gửi UBCK xin gia hạn thời gian công bố BCTC ngày 19.04.2017
Xem chi tiết  >>

15/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn 205- Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 với KPMG
Xem chi tiết  >>

03/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 181- Chọn KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm 2017
Xem chi tiết  >>