Công Bố Thông Tin

06/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn 134 - Về việc chuyển sàn giao dịch
Xem chi tiết  >>

06/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Bản cáo bạch niêm yết
Xem chi tiết  >>

05/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Thông báo niêm yết cổ phiếu LEC tại HOSE
Xem chi tiết  >>

05/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu LEC của HOSE
Xem chi tiết  >>

25/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 121- Xây dựng triển khai phương án phát hành 44,37 triệu cổ phần
Xem chi tiết  >>

05/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
Xem chi tiết  >>

03/05/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 99 - Đăng ký niêm yết cổ phiếu LEC tại sàn chứng khoán HOSE
Xem chi tiết  >>

12/04/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn xin gia hạn thời gian công bố BCTC Hợp nhất kỳ báo cáo quý ngày 12.04.2017
Xem chi tiết  >>