Công Bố Thông Tin

03/07/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Nghị quyết 181- Chọn KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm 2017
Xem chi tiết  >>

27/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin Đăng ký Công bố thông tin Mô hình công ty và loại BCTC
Xem chi tiết  >>

14/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Bài giới thiệu niêm yết cổ phiếu LEC trên sàn chứng khoán HOSE
Xem chi tiết  >>

06/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu LEC của HOSE
Xem chi tiết  >>

06/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Công văn 134 - Về việc chuyển sàn giao dịch
Xem chi tiết  >>

06/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Bản cáo bạch niêm yết
Xem chi tiết  >>

05/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Thông báo niêm yết cổ phiếu LEC tại HOSE
Xem chi tiết  >>

05/06/2017

Công ty CP Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung xin công bố Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu LEC của HOSE
Xem chi tiết  >>